Índia Nord i Nepal. Sortida regular dimecres i dissabtes